Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Vítáme Vás na webové stránce Michalovova Kulinářská Stránka, kde váš soukromí a ochrana Vašich osobních údajů jsou pro nás zásadní. V následujících odstavcích se dozvíte, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám poskytnete během používání našich webových stránek. Věříme, že transparentní přístup při správě osobních údajů je základním předpokladem pro vzájemnou důvěru a uspokojení všech uživatelů našeho online prostředí. Správa osobních údajů je prováděna v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů.

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme požadovat od Vás osobní informace, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo či jiné údaje, které mohou být nezbytné pro poskytnutí našich služeb nebo pro zlepšení vaší uživatelské zkušenosti. Shromažďování těchto informací je prováděno s vaším souhlasem a jste informováni o jejich účelu a způsobu jejich zpracování. Všechny osobní údaje jsou shromažďovány transparentně a pouze ve vhodném rozsahu, který je nepřekračující potřeby stanoveného účelu jejich zpracování.

Užívání a sdílení osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou používány výhradně pro účely, pro které byly shromážděny. To zahrnuje zlepšení služeb na naší webové stránce, komunikaci s Vámi, nebo vyřizování vašich požadavků. Vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami bez Vašeho výslovného souhlasu, kromě případů, kdy to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi.

Bezpečnost a ochrana údajů

Zavazujeme se k uchovávání Vašich osobních údajů v bezpečí a k ochraně je před neautorizovaným přístupem, změnou, zveřejněním či zničením. Používáme různé bezpečnostní technologie a procedury, aby byly vaše údaje bezpečně uloženy. V případě, že máte pocit, že Vaše data nejsou dostatečně chráněna nebo existuje podezření na jejich zneužití, prosím, kontaktujte nás na [email protected].

Práva subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním informacím, jejich opravu nebo vymazání. Můžete také vznést námitku proti zpracování Vašich údajů a požadovat omezení zpracování nebo přenositelnost údajů. Všechny tyto požadavky budou zpracovány v souladu s platnými předpisy a do nejkratší možné doby. Pokud máte dotazy nebo si přejete uplatnit svá práva, neváhejte se na nás obrátit na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Odpovědná osoba

Za správu a ochranu osobních údajů na naší webové stránce je zodpovědná:
Tereza Svobodová
Masarykova 139/66
460 01 Liberec
Česká republika
E-mail: [email protected]

Tereza Svobodová

Jsem Tereza Svobodová, odbornice na gastronomii se specializací na psaní receptů a vaření. Můj profesní život je zasvěcený vyhledávání nových kulinářských technik a sdílení těchto dovedností s ostatními. Každý den experimentuji v kuchyni a dělím se o své objevy na mém blogu. Navíc miluji grilování a zkoušení nových kombinací chutí.

Napsat komentář

© 2024. Všechna práva vyhrazena.