Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V této části naleznete informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Je naší povinností jako správce webu [email protected] postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše zásady ochrany osobních údajů jsou sestaveny s cílem poskytnout vám komplexní informace o tom, jakým způsobem jsou vaše údaje shromažďovány, uchovávány a používány. Zásady vysvětlují vaše práva související s vašimi údaji a způsoby, jakými můžete tato práva uplatňovat.

Zásady shromažďování a užívání údajů

Zde vysvětlujeme, pro jaké účely shromažďujeme vaše osobní údaje a jaké informace od vás vyžadujeme. Vysvětlíme, jak jsou vaše údaje zpracovávány, v jakých situacích a s jakými subjekty mohou být sdíleny. Popíšeme, jak dlouho jsou údaje uchovávány a jakou mají formu. Dále uvedeme, jak můžete ovlivnit používání vašich údajů a komunikovat se správcem v případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se vaší osobní integrity.

Použití cookies

V této sekci podrobně rozebereme používání cookies na našich stránkách. Budeme počítačem zjednodušenou obrázkovku podobně jako dohowů. Vysvětlíme, jaké typy cookies používáme, proč je používáme a jak mohou ovlivnit vaše užívání stránek. Také zde najdete informace o tom, jak můžete spravovat a omezovat používání cookies ve vašem prohlížeči.

Práva subjektů údajů

Zabýváme se detailně vašimi právy jako subjektů údajů podle GDPR. Vysvětlíme vám, jak můžete tato práva uplatnit, a to včetně práva na přístup k údajům, práva na opravu nebo odstranění údajů, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů, a práva vznést námitku proti zpracování. Budeme také reflektovat na vaše možnosti, pokud se domníváte, že nedochází ke správnému zpracování vašich údajů.

Kontakt

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese [email protected]. Poskytneme vám nezbytné informace a pomůžeme s vašimi požadavky. Pro všechny dotazy, včetně výkonu vašich práv podle GDPR, se můžete obrátit i na níže uvedenou adresu.

Provozovatel webu:
Tereza Svobodová
Masarykova 139/66
460 01 Liberec
Česká republika

Tereza Svobodová

Jsem Tereza Svobodová, odbornice na gastronomii se specializací na psaní receptů a vaření. Můj profesní život je zasvěcený vyhledávání nových kulinářských technik a sdílení těchto dovedností s ostatními. Každý den experimentuji v kuchyni a dělím se o své objevy na mém blogu. Navíc miluji grilování a zkoušení nových kombinací chutí.

Napsat komentář

© 2024. Všechna práva vyhrazena.