Podmínky užívání

Úvodní Ustanovení

Tyto podmínky užívání (dále jen 'Podmínky') se vztahují na webovou stránku Michalovova Kulinářská Stránka nacházející se na adrese www.restaurantmichalov.cz (dále jen 'Webová stránka'). Prostřednictvím těchto Podmínek jsou upravena všechna práva a povinnosti provozovatele webu, kterým je Tereza Svobodová se sídlem Masarykova 139/66, 460 01 Liberec, Česká republika, a uživatelů (dále jen 'Uživatelé'), kteří se rozhodnou využívat služby a obsah Webové stránky. Vstupem na Webovou stránku a jejím používáním se Uživatelé zavazují dodržovat tyto Podmínky a všechny související právní předpisy. Před použitím Webové stránky si pečlivě přečtěte tyto Podmínky, protože obsahují důležité informace týkající se Vašich práv a povinností.

Ochrana Autorských Práv a Duševního Vlastnictví

Veškerý obsah nacházející se na Webové stránce, včetně, ale nikoli výhradně, textových materiálů, grafických prvků, fotografií a kulinářských receptů, je chráněn autorským zákonem a dalšími zákony o ochraně duševního vlastnictví. Obsah Webové stránky je majetkem Terezy Svobodové nebo licencovaného poskytovatele obsahu a je nepovoleno jakékoli kopírování, distribuce, přenos, vystavení, publikace nebo jiné šíření jakékoliv části obsahu bez předchozího písemného souhlasu vlastníka práv. Uživatelé mohou obsah Webové stránky používat výhradně pro osobní účely a nesmí ho jakkoliv upravovat, prodat nebo využívat v komerčních činnostech.

Práva a Povinnosti Uživatelů

Uživatelé Webové stránky se zavazují dodržovat platné právní předpisy České republiky a nesmějí se dopouštět žádných aktivit, které by mohly Webovou stránku poškodit nebo zneužít. Je zakázáno zneužívat osobní údaje jiných Uživatelů, šířit spam, viry nebo jakýkoli jiný škodlivý software. Uživatelé nesmějí bez předchozího souhlasu provozovatele zpřístupňovat komerční reklamy či jakýkoli jiný obchodní obsah.

Změny Podmínek

Provozovatel Webové stránky si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo aktualizovat tyto Podmínky. Je povinností Uživatelů pravidelně kontrolovat Podmínky, aby byli vždy informováni o aktuálních změnách. Pokud Uživatelé nadále používají Webovou stránku po změnách v Podmínkách, je to považováno za akceptaci nových Podmínek.

Kontaktní Informace

Pro jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se Podmínek nebo Webové stránky se můžete obrátit na provozovatele Terezu Svobodovou formou elektronické pošty na adrese [email protected] nebo poštovní cestou na adresu Masarykova 139/66, 460 01 Liberec, Česká republika. Váš feedback je pro nás důležitý a budeme se snažit reagovat na všechny váš dotazy co nejdříve.

Tereza Svobodová

Jsem Tereza Svobodová, odbornice na gastronomii se specializací na psaní receptů a vaření. Můj profesní život je zasvěcený vyhledávání nových kulinářských technik a sdílení těchto dovedností s ostatními. Každý den experimentuji v kuchyni a dělím se o své objevy na mém blogu. Navíc miluji grilování a zkoušení nových kombinací chutí.

Napsat komentář

© 2024. Všechna práva vyhrazena.